Renk körlüğünün birçok nedeni söz konusudur. Ancak, bu nedenlerden en bilineni genetik yatkınlıktır. Bozuk gen, taşıyıcı anneden erkek çocuğuna geçer. Bu sayede, renk körlüğü meydana gelir. Kısacası, bozuk genin, hatalı kromozomun taşınması, renk körlüğünün en önemli sebebidir. Renk körlüğü, erkek ile kadın arasındaki kromozom farkından dolayı kadının hatalı geni taşıyıcı olarak barındırmasından kaynaklanmaktadır.Örneğin, ailedeki erkek çocuğu, renk körü ise aynı ailedeki kız kardeşi taşıyıcı özelliğe sahip olacaktır. Bu yüzden, kız kardeşin doğacak erkek çocuğunda %50 ihtimalle renk körlüğü riski olacaktır. Renk körlüğünün genetik dışında başka sebeplerden meydana gelmesi söz konusudur. Bebeklik döneminde kızıl ötesi ışınlara maruz kalanlar, radyasyona maruz kalanlar veya kaza geçirenler renk körlüğüne yakalanabilirler. Buna ek olarak, ilerleyen yaşlarda, katarakt oluşumu ve göz merceğinin yaşlanması gibi sebeplerden dolayı renk körlüğünün oluşma ihtimali bulunmaktadır. Renk körlüğü, tıp dilinde vizyon sorunu olarak geçmektedir. Bu sorun, gözün içerisinde yer alan renk algılayıcı hücrelerin bir veya birden fazlasının bulunmamasından kaynaklıdır.

Renk Körlüğü Hangi Durumlarda Meydana Gelir?

Renk körlüğünün geçirilen hastalıklar yüzünden oluşma ihtimali bulunmaktadır. Şeker hastalığı başta olmak üzere Alzheimer, Parkinson, anemi, lösemi, kronik alkolizm gibi hastalıklar; bazı insanların renk görme algısının değişmesine sebep olmaktadır. Kullanılan ilaçlar sebebiyle renk körlüğünün meydana gelmesi söz konusu olabilir. Sinirsel ve psikolojik hastalıklar, enfeksiyonlar, disfonksiyon gibi durumlar; renk görmede eksiklik yaşanmasına neden olmaktadır. Ayrıca, bazı kalp hastalıklarının tedavisinde ve yüksek tansiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçların renk körlüğüne sebep olduğu belirlenmiştir. Renk körlüğünün yaşlılığa bağlı olarak meydana gelmesi söz konusu olmaktadır. Göz merceğinin, yaşlılıktan dolayı eskimeye ve sararmaya başlamasıyla beraber renkleri görmede birtakım eksiklikler yaşanmaktadır. Yaşlılığın doğal bir sonucu olarak, renkleri görmek ve birbirinden ayırt etmek zor hale gelmektedir. Renk körlüğünün oluşmasının diğer sebeplerinden biri de, kimyasallara maruz kalmaktır. Karbon ve disülfür bulunan işyerlerinde çalışan ve güçlü kimyasallara maruz kalan kişiler, renkleri görmede birtakım sıkıntılar yaşayabilirler. Ancak, bu sebepten dolayı ortaya çıkan renk körlüğü kalıcı değildir.