Renk körlüğünün belirli bir tedavisi söz konusu değildir. Genetik bir göz hastalığıdır. Bu sebeple, dünyanın hiçbir yerinde renk körlüğünü tedavi eden bir merkez yoktur. Ancak, renk körlüğünün birtakım çözümleri bulunmaktadır. Renk körlüğü problemi, gözlük veya kontakt lens sayesinde ortadan kaldırılabilir. Fakat, kontakt lensi veya gözlüğü, bir tedavi yöntemi olarak düşünmemek gerekir. Renk görme konusunda eksiklikler yaşayan kişi, renk görme filtrelerini kullandığı müddetçe renk algısını düzenleme şansına sahip olur. Ancak, renk körlüğünü tamamen ortadan kaldıran bir tedavi yoktur. Filtre takıldığı süre boyunca renk ayrımı kabiliyeti gelişmektedir. Bu durum, ortopedik rahatsızlığı olan birinin yürürken koltuk değneklerinden yardım almasına benzemektedir. Miyopların gözlük takarak uzağı görmesinin mümkün hale gelmesi de bu duruma verilebilecek bir diğer örnektir.

Renk Körlüğü Olanlar Neler Yapmalıdır?

Renk görme eksikliği, hiçbir zaman bir hastalık veya kusur olarak düşünülmemelidir. Renk görme eksikliğinin kişinin yaptığı işi etkilemesinin dışında bir etkisi söz konusu değilse, bu durum gözlük veya kontakt lens kullanılarak tolere edilebilir. Renk körü olan bir insan, bu durumu telafi etmek için kontakt lens kullanıyorsa renk algısı değişir. Bu sayede, renkleri tekrar tanımaya başlar. Ancak, bu durumu kavramak için öncelikle renk körlüğüyle renk görme eksikliği arasındaki farkı bilmek gerekir. Kontakt lens kullanımı, renk görme eksikliğini kapatırken, renk körlüğü konusunda hiçbir işe yaramaz.